StudentsM. Sc. Oceanography (2016-18)

 1. HARIKRISHNAN S.
 2. MIDHILA VARNA V.
 3. SREERAJ P.
 4. DEVANARAYANA RAO M.
 5. ANUP N.
 6. ASHIN KURIAKOSE
 7. JIMNA JANARDHANAN C. M.
 8. ASHLY K. U.
 9. JAMSEENA P.
 10. ALEX M. J.
 11. KAVYA RAJAGOPAL
 12. SAFIN I. P.
 13. STEPHY ANN LIBERA
 14. ASWATHY S.

M. Tech. Ocean Technology (2016-18)

 1. AKIN THOMAS
 2. RADHIKA S.
 3. ALEENA ELSA MATHEW
 4. RONY PETER
 5. ROMA VARGHESE
 6. HARSHA BHASKARAN
 7. FATHIMATH C. M.
 8. MIDHUN S.
 9. STEPHY PINHERO

M. Sc. Oceanography (2015-17)

 1. SURAJ RAVINDRAN
 2. AKHIL RAJ T.
 3. KIRAN V. G.
 4. RAHUL RAGHUDHAS
 5. FEBIN POULOSE
 6. SARAN RAJENDRAN
 7. ASISH K. SASIDHARAN
 8. SAMEER V. K.
 9. ADITHYAN V.
 10. SWATHI KRISHNA P. S.

M. Tech. Ocean Technology (2015-17)

 1. JIYA ALBERT
 2. NEERAJ PRAKASH
 3. DHANYA S.
 4. ATHIRA KRISHNAN
 5. ANOOP K. K.
 6. SANESH V. B.