StudentsM. Sc. Oceanography (2017-19)

 1. AJAY B.
 2. SAJIDH C. K.
 3. AHAMMED SHEREEF M. S.
 4. SREEDEVI P. S.
 5. ARYA P. KUMAR
 6. MALAVIKA SUDHAKARAN
 7. ARAVIND P.
 8. ABHIJITH RAJ
 9. ATHULYA K.
 10. SREEDEVI P. V.

M. Tech. Ocean Technology (2017-19)

 1. SHEREEN NAZER
 2. ANJALI K. S.
 3. RAIZAL MOIDEEN
 4. DOMINIC THOMAS
 5. ATHIRA K. S.
 6. ABHIJITH P. KURIAN
 7. ANDREA LINUS PERERA
 8. ANAGHA C. V.

M. Sc. Oceanography (2016-18)

 1. [55716000] Alex M. J.
 2. [55716001] Anup N.
 3. [55716002] Ashly K. U.
 4. [55716003] Ashin Kuriakose
 5. [55716004] Aswathy S.
 6. [55716005] Devanarayana Rao M.
 7. [55716006] Harikrishnan S.
 8. [55716007] Jamseena P.
 9. [55716008] Jimna Janardhanan C. M.
 10. [55716009] Kavya Rajagopal
 11. [55716010] Midhila Varna V.
 12. [55716011] Safin I. P.
 13. [55716012] Sreeraj P.
 14. [55716013] Stephy Ann Libera

M. Tech. Ocean Technology (2016-18)

 1. Akin Thomas
 2. Aleena Elsa Mathew
 3. Fathimath C. M.
 4. Harsha Bhaskaran
 5. Midhun S.
 6. Radhika S.
 7. Roma Varghese
 8. Rony Peter
 9. Stephy Pinhero

Alumini

M. Sc. Oceanography (2015-17)

 1. SURAJ RAVINDRAN
 2. AKHIL RAJ T.
 3. KIRAN V. G.
 4. RAHUL RAGHUDHAS
 5. FEBIN POULOSE
 6. SARAN RAJENDRAN
 7. ASISH K. SASIDHARAN
 8. SAMEER V. K.
 9. ADITHYAN V.
 10. SWATHI KRISHNA P. S.

M. Tech. Ocean Technology (2015-17)

 1. JIYA ALBERT
 2. NEERAJ PRAKASH
 3. DHANYA S.
 4. ATHIRA KRISHNAN
 5. ANOOP K. K.
 6. SANESH V. B.